Договор обслуживания 1С

Договор обслуживания 1С.

В каждой компании, которая оказывает услуги 1С, должен быть договор на обслуживание. Мы считаем это ответственным подходом к работе с клиентами, который помогает не метаться «из крайности — в крайность», а функционировать бесперебойно, по заранее оговоренному плану.

Благодаря такому нашему подходу условия сотрудничества подходят практически всем клиентам и информационное сопровождение держится на высоком уровне.

Заказать услуги 1С можно любым удобным для вас способом здесь.

Преимущества договора на обслуживание.

  • Мы расписываем план действий работ и гарантируем выполнение качественно и в срок.
  • Наша компания гарантирует качественную работу не только всей команды, но и  каждого специалиста индивидуально.
  • Вы можете заказать обслуживание неограниченного количества баз.
  • График работ составляется таким образом, чтобы удобно было прежде всего клиенту.
  • За заказчиком закрепляется постоянный сотрудник (или несколько сотрудников), который детально будет в курсе специфики компании и поставленных задач.
  • Экономия. Стоимость работ по договору обслуживания ниже, чем работ без чёткого плана действий.

Компания SoftUp Одесса гарантирует профессиональное обслуживание 1С!

Любим работу в 1С, любим своих клиентов. И, может, мы не всегда идеальны — есть к чему стремиться!!!

договор обслуживания

Работаем, как в офисе заказчика, так и через удаленный доступ. Кроме непосредственно обслуживания в 1С можем помочь с обновлением конфигураций и релизов, настройкой ПО для работы с 1С, архивацией баз данных.

Так же всегда рады дать свои рекомендации по организации учёта в вашей компании.

Надеемся, что полноценное, продуманное обслуживание 1С в вашей компании станет образом жизни, а не чем-то, что вы делаете урывками, толком не понимая, что делает специалист.

Предлагаем Вам ознакомиться с Договором обслуживания 1С ниже.

Договір №2/2021

на надання інформаційно-консультаційних послуг з супроводу та впровадження науково-технічної продукції

м. Одеса            02.04.2021

ФОП Кириченко Д.В., іменований надалі «Виконавець», з одного боку и ТОВ «ВЕЙПМІКС», іменований надалі «Замовник», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

  1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання здійснити за оплату роботи з налаштування та супроводу програмного комплексу, (далі програмний комплекс) відповідно до завдань, отриманими від Замовника в письмовому або електронному вигляді.

2. Обовязки Виконавця

   2.1. Виконавець зобов’язується виконувати роботи по індивідуальній настройці програмного комплексу на території і комп’ютерах Замовника. За погодженням із Замовником робота може виконуватися за межами її території на техніці і силами Виконавця.

   2.2. За дорученням Виконавця роботи, зазначені в розділі 1, виконують один або кілька відповідальних співробітників (далі фахівців) Виконавця. У разі, якщо робота ведеться кількома фахівцями Виконавця, час роботи кожного з них враховується окремо.

   2.3 Протягом терміну дії договору Виконавець також надає безкоштовні консультації співробітникам Замовника за правильною технологією роботи з програмним комплексом (по телефону, електронній пошті або в офісі Виконавця). Для забезпечення нормального і рівномірного обслуговування клієнтів в режимі консультацій можливо до 3-х звернень на день тривалістю не більше 10 хвилин.

   2.4. У разі, якщо після приймання робіт, в процесі експлуатації, Замовник виявить недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки), Виконавець гарантує Замовнику безкоштовно провести всі роботи по діагностиці та відновлення працездатності настройки програмного комплексу, а також виконуються виправлення в документах і звітах, розроблених і змінених Виконавцем в період виконання договору, в максимально стислі терміни. Недоліки і дефекти, що виникли з вини Замовника або третіх осіб, усуваються за рахунок Замовника.

   2.5. Всі роботи за цим договором (пункт 2.1 цього розділу), Виконавець виконує як на робочому місці Замовника, так і на робочому місці Виконавця, в години роботи Виконавця. При проведенні робіт поза територією Замовника, Виконавець звітує за виконаний обсяг при черговому відвідуванні Замовника і оцінює обсяг виконаних робіт в годинах, про що робиться запис в журналі відвідувань.

   2.6. Заявки на роботи по предмету договору (пункт 1.1 цього договору) приймаються за телефоном (067) 10-396-10.

Фахівець виконавця зобов’язаний прибути до Замовника не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з моменту надходження заявки на роботи. У разі узгодження між Замовником та Виконавцем дати виїзду на пізніший термін (більше п’яти днів), фахівець Виконавця зобов’язується прибути до Замовника в день погодженої дати. Ці зобов’язання діють за умови, що час, витрачений на проїзд від офісу Виконавця до Замовника на громадському транспорті, не перевищує 1 (однієї) години.

   2.7. Виконавець надає Замовнику нові версії релізів програмного забезпечення, що входить до складу програмного комплексу, одразу після їх виходу, на інформаційні носії Замовника. Дана послуга надається в офісі Виконавця в години його роботи на вимогу Замовника протягом строку дії цього Договору.

3. Обов’язки Замовника

   3.1. Замовник оплачує роботи Виконавця в розмірі і в строки, передбачені в розділі 5 даного договору.

   3.2. Замовник приймає на себе зобов’язання ознайомити фахівців Виконавця з методами ведення обліку, звітними документами, а також надати всю іншу необхідну інформацію для виконання праці.

   3.3. Замовник надає в розпорядження Виконавця для проведення робіт комп’ютерну техніку, на якій експлуатується програмний комплекс, а також наявне у нього на законних підставах програмне забезпечення, необхідне для виконання робіт за цим договором.

   3.4. Замовник відповідає за безперебійну роботу обчислювальної техніки і, при необхідності, забезпечує своєчасний ремонт і модернізацію комп’ютерів.

   3.5. В процесі експлуатації програмного комплексу Замовник зобов’язаний щодня створювати архівну копію бази даних, щоб виключити втрату даних з незалежних від сторін причин. Архівна копія створюється і зберігається Замовником на інформаційному носії, що відрізняється від робочої бази даних.

                                              4. Облік робочого часу та виконаних робіт

   4.1. Облік робочого часу та виконаних робіт ведеться сторонами шляхом складання Листів обліку робочого часу.

   4.2. Листи обліку робочого часу складаються і підписуються уповноваженими представниками сторін при кожному виїзді фахівця Виконавця і містять такі відомості:

   -дату складання;

   — прізвище фахівця (фахівців) Виконавця, які виконали роботу;

   — перелік виконаних робіт (проведених налаштувань) і вказівки на необхідність їх продовження, або на їх завершення і приймання налаштувань Замовником;

   — кількість витраченого робочого часу.

  4.3. Зазначені Листи обліку робочого часу, з одного боку, є документами, що підтверджують приймання виконаних робіт (проведених налаштувань) конкретним фахівцем Виконавця, а з іншого — визначають обсяг належної оплати робочого часу.

  4.4. Після закінчення терміну дії цього договору, або по завершенні якого-небудь етапу робіт сторони складають акт приймання-здачі робіт, в якому на підставі Листів обліку робочого часу відображають всі виконані роботи.

  4.5. При ухиленні Замовника від прийняття виконаної за цим Договором роботи та, якщо таке ухилення спричинило за собою прострочення Виконавцем здачі виробленої за Договором роботи, ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результатів виконаної роботи визнається перейшло до Замовника з моменту, коли здача-приймання роботи за умовами цього договору повинна була відбутися.

5. Розмір і порядок оплати робіт Виконавця

  5.1. Вартість робіт, які підлягають оплаті за договором, визначається на підставі підписаних сторонами Листів обліку робочого часу. Вартість однієї години робочого часу фахівця Виконавця становить 500 грн. 00 коп. Мінімальна вартість виїзду 500 грн. 00 коп. Ці умови діють за умови знаходження Замовника в межах м.Одеси.

Замовник оплачує Виконавцю за фактично виконані роботи на підставі рахунку Виконавця. Розмір оплати може коригуватися з урахуванням інфляційних процесів, що тягнуть за собою підвищення цін і з урахуванням змін витрат Виконавця, пов’язаних зі змінами Законодавства, що викликають зміну витрат, тільки за взаємною домовленістю сторін.

   5.2. Оплата всіх актів здачі-приймання за попередній місяць проводиться 10-го числа наступного місяця.

   5.3. Ціни за виконані Виконавцем роботи є договірними і зміні, що не викликана причинами, зазначеними в п.5.1, в односторонньому порядку не підлягають.

6. Здача-приймання робіт

   6.1. По завершенні роботи з кожного завдання Замовнику надається 5 (п’ять) робочих днів на тестування виконаних робіт, після цього сторони підписують акт здачі-приймання виконаних робіт. Замовник зобов’язаний протягом п’яти банківських днів після закінчення періоду тестування підписати акт здачі-приймання його і повернути Виконавцю або повідомити мотиви відмови від підписання.

7. Додаткові умови

   7.1. Термін використання Замовником програмного комплексу, а також створеної в рамках цього договору настройки не обмежується.

   7.2. Замовник не повинен здійснювати дії, спрямовані на залучення фахівців Виконавця до роботи у Замовника з переходом до нього на роботу, як штатним співробітником, так і сумісником або за трудовою угодою, або для виконання разових робіт.

   7.3. У разі порушення Замовником зазначених у пункті 7.2. цього договору зобов’язань, Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю збитки (реальні збитки та упущену вигоду).

8. Термін дії договору

 8.1. Цей договір укладено на термін з 24.02.2021 по 24.02.2022 і вступає в силу з моменту підписання обома сторонами. У разі, якщо після закінчення терміну дії цього договору сторони не завершили розрахунки між собою, термін дії цього договору автоматично продовжується до повного завершення розрахунків між сторонами.

   8.2. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін з письмовим повідомленням не менше ніж за один місяць, або в порядку, встановленому чинним Законодавством. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку в разі факту несплати за роботу пізніше 10-го числа наступного місяця.

   8.3.  Договір може бути продовжений будь-якою стороною з попередженням іншої сторони не менше ніж за один місяць до терміну завершення договору.

9. Відповідальність сторін

   9.1. Виконавець несе відповідальність за якість виконаних робіт (проведених налаштувань програмного комплексу згідно п.2.4).

   9.2. У разі збою в настройках програмного комплексу, що сталися з вини Замовника, всі роботи по діагностиці та відновлення працездатності настройки виконуються за рахунок Замовника. Виконавець не несе відповідальності за збій в роботі програмного комплексу в частині що не піддавалася налаштуванню. В даному випадку всі роботи по діагностиці та відновленню працездатності програмного комплексу виконуються за рахунок Замовника. Оновлення програмного комплексу, пов’язані з виправленням помилок виробником, надаються згідно з пп.2.7, пп.2.8.

   9.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови

   10.1. Всі зміни і доповнення до цього договору мають силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох сторін.

   10.2. Замовник і Виконавець гарантують конфіденційність інформації, пов’язаної з виконанням цього договору, а також конфіденційність умов договору і вартості виконуваних робіт.

   10.3. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного Законодавства. У разі неможливості врегулювання спірних питань у процесі переговорів, спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

Юридичні адреси сторін та платіжні реквізити

Вчинено в м. Одесі ___________________ 20___г. в двох примірниках по одному для кожної сторони, причому обидва примірника мають однакову силу.

РЕКВІЗИТЫ СТОРІН

Замовник: 
ТОВ «ВЕЙПМІКС»
Юридична адреса: 61170 м. Харківська обл,

М.Харків вул. Гвардійців-Шмронінців,33 пприм.126
ЄДРПОУ 44003147
о/р UA183515330000026005052147311

Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець:
ФОП Кириченко Денис Васильович

Адреса: 65016, м. Одеса, вул. Достоєвського,9  
ІПН 3097320735  
о/р UA833287040000026002054243864

ПІВДЕННЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Не є платником податку на прибуток

        Замовник                                                                                                   Виконавець

_______________/ ___________________                             _______________/ ___________________