0

Обробка Імпорту операцій з Ломбарду до 1С

1.  Введення

Опис

Зовнішня обробка PawnShopImport.epf призначена для завантаження в 1С інформації, яка була вивантажена з програми PawnShop за допомогою функції “Вивантаження даних для бухгалтерських програм” (Головне меню -> Сервіс -> Вивантаження даних). Докладніше про розвантаження даних Ви зможете дізнатися з довідки до програми PawnShop.

Завантажуються дані щодо укладених договорів та проведених операцій (погашення кредиту, збільшення основної суми договору, нарахування відсотків за договором, коригування відсотків).

Файл обробки розроблений та тестувався на платформі 1С:Підприємство 8

2.  Відкриття файла обробки

Для відкриття файлу обробки необхідно увійти в 1С:Підприємство і вибрати “Файл -> Відкрити”, в діалоговому вікні відкриття файлу, що з’явилося, вибрати файл обробки “PawnShopImport.epf”.

3.  Налаштування

Для коректної роботи обробки необхідно заповнити налаштування (кнопка Налаштування обробки).

 

Форма налаштувань має кілька закладок.

3,1.                    Організація

Тут необхідно встановити значення параметра «Організація». Це значення буде підставлятися в створювані документи, використовуватиметься визначення залишків по рахунках у процесі формування операцій.

3,2.                      Контрагент

Тут необхідно встановити значення параметра «Організація». Це значення буде підставлятися в створювані документи, використовуватиметься визначення залишків по рахунках у процесі формування операцій.

3,3.                      Документи

При встановленому прапорці «Намагатися проводити створені документи» буде зроблено спробу проведення новостворених документів. Значення параметра «Ставка ПДВ» автоматично поставляється у всі документи, що формуються.

3,4.                    Рахунки обліку

На цій закладці користувачеві необхідно вказати рахунки бухгалтерського обліку та вид субконто, за якими формуватимуться проводки, залежно від операції, що проводиться.

Обробкою передбачено створення таких типів проводок:

– Видача позички

– Погашення кредиту

– Нарахування відсотків

– Погашення відсотків

– Нарахування пені

– Зберігання

При першому запуску обробки встановляться такі значення рахунків:

Тип операції Дебетовий рахунок Кредитний рахунок
Кредиту 1110 (рахунок NU 3020N) 1010 (рахунок NU 1010N)
штраф 1280 (рахунок NU 3300N) 6280 (рахунок NU 6280N
інтерес 1270 1270
Зберігання 1010 (рахунок NU 1010N) 3510 (рахунок NU 3310N)

Надалі зберігатимуться рахунки, задані користувачем. При зміні рахунків, заданих програмою за промовчанням, користувачам необхідно уважно стежити, щоб аналітика вибраних рахунків збігалася з аналітиками, які вказані за промовчанням.

3.5.                      Системні

Тут необхідно вказати шляхи до dbf-файлів, з яких будуть завантажені дані та сформовані документи. Якщо спочатку заповнити поле «Вибрати каталог», обробка визначить dbf-файли автоматично з вказаної папки. Також на цій закладці задається кодування файлів DBF та префікс документів: це може бути одна або кілька літер (цифр), які додадуться до номера сформованих документів зліва (використовується при створенні документа з ручного нарахування відсотків та пені).

Якщо налаштування заповнені не повністю, то більша ймовірність того, що створені документи система не зможе провести. Крім цього, для збереження та використання введених налаштувань у користувача повинен бути доступ на запис до вказаного каталогу. Після завершення налаштувань, натиснувши кнопку «Зберегти», буде сформовано файл налаштувань «PawnShop.ini».

4. Імпорт та створення документів

4,1.                    Імпорт операцій

Після заповнення всіх налаштувань можна розпочинати імпорт даних (кнопка «Імпорт операцій» на закладці «Імпорт операцій за період»).

Програма обробляє дані з файлів “OPERATIONS” (Операції) та “CONTRACTS” (Договору).

Пошук контрагента відбувається за БІН/ІВН, якщо в dbf-файлах БІН/ІВП заданий, а в 1С базі не знайдений, то буде створено новий контрагент. Якщо в dbf-файлі у контрагента не заданий БІН/ІВН, то в базі 1С клієнт не буде створений і рядки з такими клієнтами будуть без прапора в табличній частині обробки.

Пошук договору контрагента здійснюється за номером. Якщо сервісний договір не знайдено, створюється новий сервісний договір.

Обробка автоматично ділить операції на 3 типи:

  1. Укладення договору. Документ “Видатковий касовий ордер”

Аналізується файл “Договору”. У програмі 1С створюється документ «Витратний касовий ордер», якщо він ще не був створений.

Пошук існуючих, не помічених на видалення документів, ведеться за датою договору, контрагентом, номером договору. Якщо документ знайдено, він буде відредагований на основі даних з dfb-файлу. Якщо не знайде – буде створено новий РКО. Порядок заповнення реквізитів документа описано у Додатку 1.

  1. Погашення кредиту (сума операції більше 0)

Проаналізовано файл “Операції”.

2.1 Погашення процентів. Документ “Касове замовлення”

Пошук існуючих, не позначених для видалення документів проводиться до дати операції, контрагента, договору, відокремленого підрозділу, обліку розрахунків з контрагентами. Якщо документ буде знайдено, його буде змінено на основі даних з dfb-файлу. Якщо він не знайде його, буде створено новий PKO.

Сума документа розраховується шляхом додавання сум на виплату відсотків, штрафів і послуг зберігання. Якщо сума більше 0, то створюється документ PKO. Дата документа – дата операції. Бухгалтерський облік та суб-рахунки – з налаштувань. Детальний опис заповнення деталей у Додатку 2.

2.2 Погашення тіла кредиту. Документ “Касове замовлення”

Пошук існуючих, не позначених для видалення документів проводиться до дати операції, контрагента, договору, відокремленого підрозділу, обліку розрахунків з контрагентами. Якщо документ буде знайдено, його буде змінено на основі даних з dfb-файлу. Якщо він не знайде його, буде створено новий PKO.

Якщо сума операції більше 0, то створюється документ PKO. Заповнення деталей описано в Додатку 3.

  1. Збільшення основної суми контракту. Документ “Грошове замовлення витрат”

Операція схожа на “Укладення договору”, значення деяких деталей змінюється (Додаток 4).

4.2.                      Створення документів

Після завершення імпорту операцій при натисканні на кнопку «Створити документи операцій» будуть створені відповідні документи за операціями, які позначені прапором у табличній частині. У процесі виконання обробки даних у сфері службових повідомлень буде виводитися інформація користувачу про його перебіг та результати відповідно.

Додаток 1

Укладення договору – “Замовлення грошових коштів”

Запит на документ Параметр для підстановки
Організації Поле організації (настройки)
Дата Дата угоди (CONTR_CLIENTS.dbf файл, CONTR_DATE поле)
число Створюється автоматично
Тип операції «Розрахунки за кредитами та позиками з контрагентами»
Готівковий рахунок (рахунок касира) Операція КТ-рахунку «Видача кредиту» (налаштування)
Коментар «Укладення нового договору»
Контрагент Каталог “Підрядники”, пошук по ІПН
Договір контрагента Довідник “Договори контрагентів”, пошук за номером договору
Грошова одиниця документа Валюта регульованого обліку
Кількість документа Сума угоди (CONTR_CLIENTS.dbf файл, CONTR_SUM поле)
відповідальний Поточний користувач
Облік розрахунків з контрагентом Операція DT-рахунку “Видача кредиту” (налаштування)
Елемент грошового потоку Операція суб-рахунку “Видача кредиту” (налаштування)
Номер замовлення Стандартна процедура встановлення номера замовлення
Розрахункова ставка 1
Кратність взаєморозрахужень 1
Кількість взаємних розрахунків Сума угоди (CONTR_CLIENTS.dbf файл, CONTR_SUM поле)
Сума платежу Сума угоди (CONTR_CLIENTS.dbf файл, CONTR_SUM поле)
Ставка ПДВ Поле «Ставка ПДВ» (настройки)
Буковинський розрахунковий рахунок (настройки)
Облік розрахунків НУ (настройки)
Врахували CIT Правда
Тип бухгалтерського обліку НУ ну

Додаток 2

Погашення кредиту (погашення процентів) – “Касове замовлення”

 

Запит на документ Параметр для підстановки
Організації Поле організації (настройки)
Дата Дата операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, OP_DATE поле)
число Створюється автоматично
Тип операції «Розрахунки за кредитами та позиками з контрагентами»
Готівковий рахунок (рахунок касира) Операція DT-рахунку “Погашення відсотків” (налаштування)
Коментар “Погашення відсотків (X)”, де X – номер операції
Контрагент Каталог “Підрядники”, пошук по ІПН
Договір контрагента Довідник “Договори контрагентів”, пошук за номером договору
Грошова одиниця документа Валюта регульованого обліку
Кількість документа Сума значень у полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
відповідальний Поточний користувач
Облік розрахунків з контрагентом Операція КТ-рахунку “Погашення відсотків” (налаштування)
Елемент грошового потоку Поле «Підконто», операція погашення відсотків (налаштування)
Номер замовлення Стандартна процедура встановлення номера замовлення
Розрахункова ставка 1
Кратність взаєморозрахужень 1
Кількість взаємних розрахунків Сума значень у полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
Сума платежу Сума значень у полях PAY_PRC, PAY_STRG, PAY_PEN
Ставка ПДВ Поле «Ставка ПДВ» (настройки)
Буковинський розрахунковий рахунок (настройки)
Облік розрахунків НУ (настройки)
Врахували CIT Правда
Тип бухгалтерського обліку НУ ну

Додаток 3

Погашення кредиту (Погашення тіла кредиту) – «Касове замовлення»

 

Запит на документ Параметр для підстановки
Організації Поле організації (настройки)
Дата Дата операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, OP_DATE поле)
число Створюється автоматично
Тип операції «Розрахунки за кредитами та позиками з контрагентами»
Готівковий рахунок (рахунок касира) Операція DT рахунку “Погашення кредиту” (налаштування)
Коментар “Погашення кредиту (X)”, де X – номер транзакції
Контрагент Каталог “Підрядники”, пошук по ІПН
Договір контрагента Довідник “Договори контрагентів”, пошук за номером договору
Грошова одиниця документа Валюта регульованого обліку
Кількість документа Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
відповідальний Поточний користувач
Облік розрахунків з контрагентом Операція КТ-рахунку «Погашення кредиту» (налаштування)
Елемент грошового потоку Операція поля “Погашення кредиту” (налаштування)
Номер замовлення Стандартна процедура встановлення номера замовлення
Розрахункова ставка 1
Кратність взаєморозрахужень 1
Кількість взаємних розрахунків Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
Сума платежу Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
Ставка ПДВ Поле «Ставка ПДВ» (настройки)
Буковинський розрахунковий рахунок (настройки)
Облік розрахунків НУ (настройки)
Врахували CIT Правда
Тип бухгалтерського обліку НУ ну

Додаток 4

Збільшення основної суми договору – «Грошове замовлення витрат»

 

Запит на документ Параметр для підстановки
Організації Поле організації (настройки)
Дата Дата операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, OP_DATE поле)
число Створюється автоматично
Тип операції «Розрахунки за кредитами та позиками з контрагентами»
Готівковий рахунок (рахунок касира) Операція КТ-рахунку «Видача кредиту» (налаштування)
Коментар “Збільшення основної суми контракту”
Контрагент Каталог “Підрядники”, пошук по ІПН
Договір контрагента Довідник “Договори контрагентів”, пошук за номером договору
Грошова одиниця документа Валюта регульованого обліку
Кількість документа Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
відповідальний Поточний користувач
Облік розрахунків з контрагентом Операція DT-рахунку “Видача кредиту” (налаштування)
Елемент грошового потоку Операція суб-рахунку “Видача кредиту” (налаштування)
Номер замовлення Стандартна процедура встановлення номера замовлення
Розрахункова ставка 1
Кратність взаєморозрахужень 1
Кількість взаємних розрахунків Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
Сума платежу Обсяг операції (файл ОПЕРАЦІЇ.dbf, поле PAY_SUM)
Ставка ПДВ Поле «Ставка ПДВ» (настройки)
Буковинський розрахунковий рахунок (настройки)
Облік розрахунків НУ (настройки)
Врахували CIT Правда
Тип бухгалтерського обліку НУ ну