Додавання інформаційної бази до списку та налаштування налаштування

Додавання інформаційної бази до списку та налаштування налаштування

Щоб додати інформаційну базу, натиснітькнопку “Додати”,виберіть“Створити нову інформаційну базу”, натиснітьДалі. У наступному вікні“Створення нової інформаційної бази” натиснітьДалі, вкажіть ім’я бази даних, натисніть Далі і місце, де вона буде зберігатися, натисніть Далі і Готово! См. скріншоти нижче!

Після входу в режим налаштоваторавиберіть створену базу даних.

У режимі налаштування натисніть “Відкритиконфігурацію” абочерез меню Конфігурація – Відкрити конфігурацію. Наступна конфігурація – Завантажте конфігурацію з файлу і виберіть файл конфігурації (ви повинні бути в завантаженнях – ім’я файлу 1Сv8). Ми згодні з усім, що запропонує налаштоватор. Після цього можна зайти в режим 1С: Підприємство. См. скріншоти нижче!

Завантаження даних з версії 7.7

Завантаження даних знаходиться на вкладці Main – Завантаження даних з версії 7.7. Натисніть” Завантажити дані з версії 7.7“. У наступному вікні виберіть зі списку баз даних той, який потрібен для завантаження, список завантажуваних об’єктів і дату передачі облікових даних. Натиснітькнопку “Завантажити дані”і виберіть префікс бази даних. Через деякий час завантаження на вибір буде завершено. См. скріншоти нижче!

Настроювання організацій

Налаштування “Організація” здійснюється через вкладку Основні організації. Щоб створити нову організацію, скористайтеся кнопкою “Створити” або в разі успішної міграції змініть поточну. Основний список і опис вкладок настроювання.

1. На вкладці “Головна” вказані:

Коротке ім’я – це ім’я, яке використовується для відображення у формах екрану та звітах у програмі.

Повне найменування – відображається за замовчуванням в друкованих формах документів і звітів, в яких повне найменування організації повинно бути проім’я відповідно до закону, наприклад, в регламентованих звітах.

Тип організації:

Юридична особа – необхідно вказати Кодекс ЄДРПОУ;

Обов’язково повинен бути вказаний відокремлений підрозділ юридичної особи на окремому балансі – Кодекс ЄДРПОУ, а також Батьківська організація;

Nat. особа – підприємець – фізична особа повинна бути попередньо внесена в довідник “Фізичні особи”.

Префікс — до двох букв, які входять до номерів документів організації. Префікс потрібен для того, щоб забезпечити наосяку нумерацію документів кожної організації. Префікс – це набір символів, не більше двох в цифрах, з яких починаються номери документів.

Банківський рахунок (основний), банківський рахунок (для ФСВП) — підбираються для заміни за замовчуванням у відповідних документах.

2. Вкладка «Коди»

На вкладці “Коди” вказані коди, присвоєні організації в різних державних органах, а також назви територіальних органів, в яких здійснювалася реєстрація.

Інформація вводиться для заповнення регульованої звітності, регламентованих друкованих форм.

3. Вкладка «Реєстрація»

На вкладці «Реєстрація» вказані реєстраційні номери в ЄДРПОУ та фондах соціального страхування.

4. Вкладка «Адреси»

На вкладці “Адреси” вказані адреси організації, її номер телефону, а також інша контактна інформація. Ця контактна інформація використовується при формуванні друкованих форм документів.

5. Вкладка «Підписи»

На вкладці “Підписи” вказані відповідальні особи організації, які підписують звіти та друковані форми документів.

6. Вкладка «Друк»

Вкладка «Друк» містить посилання на файли, які містять емблему організації та факсимільні повідомлення. Якщо закладка заповнена, емблема та факсимільні повідомлення друку відображаються у друкованих формах рахунків-фактур для оплати.

7. Інша вкладка

На вкладці “Інше” введіть інформаційні організації, які використовують програму FREDO Zvit для електронної звітності.

Настроювання параметрів бухгалтерського обліку

Установка “Параметри бухгалтерського обліку” здійснюється через вкладку Основні-Звітні параметри. Основний список і опис вкладок настроювання.

 • На вкладці“Банк і каса”встановлені:
  • «Облік розрахунків в іноземній валюті» заповнюється, якщо компанія здійснює розрахунки в іноземній валюті. Коли прапорець увімкнено, ви можете скористатися гіперпосиланням “Валюти”, щоб перейти до каталогу валют і вибрати валюти, які використовуються в класифікаторі, а також завантажити їх ставки.
  • «Окремими підрозділами» – заповнюється, якщо хоча б одна з організацій підприємства має філії (відокремлені підрозділи), які зберігають окремі касові книги або самостійно виписує податкові накладні.
  •  
 • На вкладці “Обчислення” встановлено:
  • «Згідно з розрахунковими документами» – заповнюється, при необхідності, в деталізацію розрахунків з контрагентами до розрахункових документів;
  • єдині умови оплати для всіх організацій і підрядників для покупців і постачальників. Термін платежу використовується при розрахунку суми простроченої заборгованості у звітах «Монітор управитея». Термін оплати може бути встановлений індивідуально для кожного договору в довіднику «Договори контрагентів».
 • На вкладці“Акції”встановлені:
  • “Партіями (документами квитанції)”, “За складами (місцями зберігання) – заповнюються при необхідності ведення партійно-складської документації (за кількістю або кількістю і сумою);
  • «Дозволяється списувати запаси за відсутності залишків за обліковими даними» – заповнюється, якщо продаж запасів здійснюється до їх фактичного внесення на баланс організації. Встановивши прапор, потрібно пам’ятати, що перед закриттям місяця потрібно ввести всі документи проводки в інформаційну базу і стежити за дотриманням хронології введення документів квитанцій і витрат;
  • “Упаковка, що повертається, записується” – заповнюється, якщо хоча б одна організація підприємства веде облік контейнерів, що повертаються;
  • « Зберігаються записи форм суворого обліку» – заповнюється, якщо підприємство веде облік форм суворого обліку на позабалансовий рахунок 08;
  • “Стаття стовпця” або “Код стовпця” – заповнюється, якщо потрібно при друку товарних документів відобразити додаткову колонку поруч зі стовпцем “Номенклатура”.
 • Навкладці “Торгівля”встановлюються наступні параметри:
  • «Діяльність здійснюється за комісійними договорами» – заповнюється, якщо хоча б одна з організацій підприємства приймає або передає товар комісії, здійснює розрахунки з агентами комісії та комітами;
  • “Роздрібна торгівля ведеться” – заповнюється, якщо хоча б одна з організацій підприємства здійснює роздрібну торгівлю і враховує товар на рахунку 282.
  • прапор “Використовувати знижки” – заповнюється за можливість вказати суму знижки в документах продажу.
 • На вкладці«Виробництво» підприємства,що займаються виробничою діяльністю, заповнюють прапор «Ведуться виробничі роботи» і «Тип планових цін» – вид цін на заплановану вартість готової продукції, напівфабрикатів, послуг. Ціни такого типу повинні бути встановлені документом «Встановлення номенклатури цін» і будуть використовуватися для попередньої оцінки собівартості продукції.
 • На вкладці “Діаграма облікових записів” можна заповнити позначку “Використовувати класи рахунків як групи”. Якщо прапор увімкнений класами рахунків (1 Необіцяювні активи, 2 резерви, 3 грошові кошти, розрахунки та інші активи і т.д.), ви можете отримати залишки і оборот. Якщо позначку вимкнено, ці облікові записи не відображатимуться у стандартних звітах бухгалтерського обліку.
 • На вкладці “Працівники та заробітна плата” встановлюються параметри обліку персоналу та розрахунку заробітної плати. Детальніше можна ознайомитися в статті “Налаштування параметрів обліку персоналу і обліку заробітної плати”.
Настроювання облікової політики організації

Установка “Облікова політика” здійснюється через вкладку Основна – Облікова політика. Основний список і опис вкладок настроювання.

Податок на прибуток — встановлюються параметри податкового обліку. Тут вказані:

 • ознака визначення об’єкта оподаткування без коригування на фінансовий результат;
  • поточної ставки податку на прибуток.

Печатка – інформація про організацію вказана, яка буде відображатися в друкованих формах документів з продажу (“Продаж товарів і послуг”, “Надання виробничих послуг”). Як правило, тут вказується інформація про систему оподаткування організації.

Резерви — обраний метод оцінки матеріальних і виробничих запасів (МДЗ). Це спосіб визначити вартість товарів, матеріалів і готової продукції при їх відвантажених і списаних.

 • Конфігурація підтримує наступні методи оцінки MPZs у розпорядженні:
  • при середній вартості;
  • за вартістю першого придбання MPZ (метод FIFO);
  • за ціною продажу з використанням середнього відсотка маржі (для роздрібної торгівлі та матеріалів, прийнятих до переробки).
  • До кожної організації можуть застосовуватися різні методи оцінки.

Роздрібна торгівля – для організацій, що займаються роздрібною торгівлею, вибирається метод оцінки товарів в роздріб: за вартістю придбання або за вартістю продажу.

Cash – прапор “Вести облік коштів в окремих підрозділах” може бути встановлений. Позначка встановлюється в наступних випадках:

 • організація має філії (відокремлені підрозділи), що ведуть окремі касові книги;
  • організація має філії (відокремлені підрозділи), які самостійно видають податкові накладні.

Основні засоби – для організацій, які враховують ОС за переоціненою вартістю, визначається встановлення облікової політики «Включити суму додаткових кошторисів ОС пропорційно донарахування амортизації у складі нерозподіленого прибутку зі зменшенням додаткового капіталу». Якщо прапор увімкнено, сума додаткового капіталу, нарахованого під час переоцінки, зменшується одночасно з амортизацією переоціненої ОС.

8 та 9 класи – класи використаних витратних рахунків визначаються:

 • класи 8 і 9 (елементи і витрати на діяльність);
  • клас 8 (елементи вартості);
  • Клас 9 (вартість діяльності).

Виробництво – для організацій, що займаються виробничою діяльністю, визначаються способи розподілу витрат основного і допоміжного виробництва на собівартість продукції

 • Для готової продукції (напівфабрикатів) використовується тільки один спосіб дистрибуції – за плановою вартістю.
  • Для послуг стороннім клієнтам можна вибрати один з методів:
  • за плановими цінами – надання послуг реєструється документами «Надання виробничих послуг»;
  • За виручкою – надання послуг реєструється документами «Продаж товарів і послуг»;
  • За плановими цінами і виручкою – надання послуг реєструється документами обох типів.
  • Для послуг власних підрозділів можна вибрати один із способів:
  • За плановими цінами;
  • За обсягами виробництва;
  • Згідно із запланованими цінами та обсягом випуску, сервісний лічильник визначається в кожному з документів «Звіт про виробництво за зміну».

Перерозподіл – для організацій, що займаються виробничою діяльністю, визначається спосіб встановлення послідовності перерозподілів для закриття витратних рахунків:

 • Якщо ви виберете опцію “Встановити вручну”, потрібно натиснути на гіперпосилання “Порядок одиниць для закриття рахунку 23”, за допомогою якого можна перейти до переліку документів “Установка порядку одиниць для закриття рахунків витрат”. У документах встановлюється послідовність одиниць закриття рахунків при розрахунку вартості готової продукції і напівфабрикатів.
  • Якщо ви вибираєте опцію “Визначається автоматично” і якщо у виробництві є зустрічний реліз, потрібно натиснути на гіперпосилання “Зустрічний випуск продукції (послуг)” в однойменному реєстрі інформації. Цей реєстр встановлює правила розрахунку вартості зустрічного випуску продукції та послуг для конкретної організації та терміну дії.

Загальні виробничі витрати – гіперпосилання “Методи розподілу непрямих витрат” може йти в реєстр інформації, який встановлює основи розподілу витрат. Конфігурація надає наступні способи розподілу непрямих витрат:

 • Обсяги випуску;
  • Планова вартість;
  • Винагорода;
  • Матеріальні витрати;
  • Прямі витрати;
  • Окремі пункти прямих витрат.